Hospital tester brintdrevet mobil lægeklinik

Der har aldrig været større fokus på at mindske den globale opvarmning ved at reducere udledningen af drivhusgasser. Fremover skal det også ske, selv når folk er i nød eller har brug for sundhedsfaglig hjælp i hverdagen. Derfor bygger Toyota nu verdens første brintdrevne mobile lægeklinik for det Japanske Røde Kors Kumamoto Hospital, der allerede inden sommer tager den forureningsfrie klinik i brug.

Tirsdag den 6. april 2021

Verdens første brintdrevne, mobile lægeklinik ser nu dagens lys og vil allerede inden sommer stå klar til at yde sundhedsfaglig assistance helt uden udledning af CO2, farlige kvælstoffer og sundhedsskadelige partikler. Det er resultatet af en aftale, som det Japanske Røde Kors Kumamoto Hospital i det sydlige Japan og Toyota netop har indgået.

Aftalen indebærer, at Toyota bygger den brintdrevne mobile lægeklinik, der via en såkaldt brændselscelle benytter brint til at producere strøm til driften af klinikken. Det eneste spildprodukt i processen er rent vand. Hospitalet og Toyota vil begge benytte verdens første brintdrevne, mobile lægeklinik til at teste, hvor fleksibel, effektiv, og nyttig den forureningsfrie klinik vil være både i katastrofesituationer, hvor det normale elnet oftest bryder sammen, og i helt almindelige hverdagssituationer, når almindelige sundhedsfaglige opgaver skal løses på mere fleksibel vis.

Flere steder i verden – og i særlig grad i Japan – har de senere år budt på et stigende antal tyfoner, kraftige skybrud og andre naturkatastrofer, hvilket ikke kun har medført strømafbrydelser i private hjem og på evakueringscentre, men som også har øget behovet for hurtig og fleksibel medicinsk assistance.

Løsning på voksende udfordringer

Derfor har Toyota siden i sommer samarbejdet med det Japanske Røde Kors Kumamoto Hospital for at finde en løsning på de voksende udfordringer. Toyota har som følge af samarbejdet udviklet verdens første brintdrevne mobile lægeklinik baseret på mobilitetgigantens egen minibus, Toyota Coaster.

Minibussen, der måler over syv meter i længden og vejer næsten seks tons, har fået integreret teknologi og drivlinje fra Toyotas brintbil, Mirai. Det betyder, at minibussen både er udstyret med en effektiv brændselscelle, en elmotor på 182 hestekræfter til at drive køretøjet samt tre brinttanke, der i alt kan rumme 7,2 kg brint.

Samtidig er der installeret adskillige stikudtag både indvendig i kabinen og udvendig på køretøjet, så minibussen er i stand til at levere strøm til flere forskellige elektriske enheder. Den brintdrevne, mobile lægeklinik er desuden udstyret med et eksternt jævnstrømsforsyningssystem, som leverer en kraftig strømforsyning med 9 kW effekt og en samlet kapacitet på ca. 90 kWh.

Det fuldautomatiske klimaanlæg er forbundet med et højeffektivt HEPA-filter, som filtrerer de vanskeligste partikler med en diameter helt ned til 0,3 mikrometer fra den luft, der kommer ind udefra og sørger derfor for helt ren luft til personalet i kabinen og mindsker infektionsrisikoen.

Skaber ekstra værdi

Hospitalet og Toyota mener begge, at den nye brintdrevne mobile lægeklinik vil kunne skabe ekstra værdi helt uden udledning af CO2 eller andre skadelige emissioner i forhold til de kendte konventionelle mobile klinikker. Det er desuden planen at udforske muligheden for at udvide den brintdrevne, mobile lægeklinik med endnu flere funktioner og derigennem reducere stressniveauet hos både det medicinske personale og patienterne.

Udover at transportere patienter i nødssituationer har den brintdrevne lægeklinik potentiale til fx også at sørge for strøm til bloddonationsbusser, fungere som mobil klinik i tyndt befolkede områder og sågar blive sat ind som mobilt PCR-testcenter under pandemier.

Toyota begyndte udviklingen af brintteknologi for næsten 30 år siden og har i dag introduceret den forureningsfrie teknologi i alt fra biler, busser, lastbiler og skibe og til altså nu også i en mobil lægeklinik. Teknologien skal i samspil med andre forureningsfrie teknologier bidrage til, at Toyota senest i 2050 når sit mål om nul CO2 fra koncernens køretøjer og fabrikker.